X

اخبار و رویدادها

به گزارش روابط عمومی پیست بین المللی اسکی دربندسر، پیست دربندسر فردا سه شنبه ۱۹ فروردین ماه بسته است.

 

همچنین وضعیت پیست شب دربندسر، فردا سه شنبه ۱۹ فروردین ماه بسته می باشد.
خدا کند که جوانان زحقّ جدا نشوند
به صحبت بد و بدخواه مبتلا نشوند
سر عقيده خود پاى فشارند چو کوه
بسان کاه زهر باد جابجا نشوند
روز جوان مبارک
به گزارش روابط عمومی پیست بین المللی اسکی دربندسر، پیست دربندسر فردا دوشنبه ۱۸ فروردین ماه بسته است.

 

همچنین وضعیت پیست شب دربندسر، فردا دوشنبه ۱۸ فروردین ماه بسته می باشد.
به گزارش روابط عمومی پیست بین المللی اسکی دربندسر، پیست دربندسر فردا یکشنبه ۱۷ فروردین ماه بسته است.

 

همچنین وضعیت پیست شب دربندسر، فردا یکشنبه ۱۷ فروردین ماه بسته می باشد.
به گزارش روابط عمومی پیست بین المللی اسکی دربندسر، پیست دربندسر فردا شنبه ۱۶ فروردین ماه بسته است.

 

همچنین وضعیت پیست شب دربندسر، فردا شنبه ۱۶ فروردین ماه بسته می باشد.
به گزارش روابط عمومی پیست بین المللی اسکی دربندسر، پیست دربندسر فردا جمعه ۱۵ فروردین ماه بسته است.

 

همچنین وضعیت پیست شب دربندسر، فردا جمعه ۱۵ فروردین ماه بسته می باشد.
به گزارش روابط عمومی پیست بین المللی اسکی دربندسر، پیست دربندسر فردا پنجشنبه ۱۴ فروردین ماه بسته است.

 

همچنین وضعیت پیست شب دربندسر، فردا پنجشنبه ۱۴ فروردین ماه بسته می باشد.

جشن سیزده به در گرامی باد

سیب شود رویتان
سبز شود جانتان
سیر شود کامتان
از کرم کردگار، سکه شود کارتان
غم بشود سنجدی، رخت ببندد یواش
پر ز.حلاوت شود، چون سمنو زندگی
غرق سعادت شود، شیوه این بندگی
سیزدهتون به در باد
به گزارش روابط عمومی پیست بین المللی اسکی دربندسر، پیست دربندسر فردا چهارشنبه ۱۳ فروردین ماه بسته است.

 

همچنین وضعیت پیست شب دربندسر، فردا چهارشنبه ۱۳ فروردین ماه بسته می باشد.
امشب كه در بهشت وا مى ‏گردد
هر درد نگفتنى دوا مى ‏گردد
از يمن ولادت امام سجاد(ع)
حاجات دل خسته روا مى ‏گردد
ولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک باد
به گزارش روابط عمومی پیست بین المللی اسکی دربندسر، پیست دربندسر فردا سه شنبه ۱۲ فروردین ماه بسته است.

 

همچنین وضعیت پیست شب دربندسر، فردا سه شنبه ۱۲ فروردین ماه بسته می باشد.
امشب شب میلاد علمدار حسین است
میلاد علمدار وفادار حسین است
گر بود علی محرم اسرار محمد
عباس علی محرم اسرار حسین است
 
RSS
12345678910انتها
دی ان ان