پیست اسکی دربندسر
اندروید

سامانه خرید اینترنتی بلیت اسکی پیست دربندسر
Online Skiing Ticket System

login
1- مشخصات فردی
1-Personal profile
نام:
Frist Name:
*
نام خانوادگی:
Last Name:
*
موبایل:
Cell Phone:
*
کد ملی:
National Code:
*
ticket
2- مشخصات بلیت
2- Type of ticket
نوع بلیت:
Type of ticket:
*
تاریخ:
Date:
*
تعداد:
Count:
*
توضیحات:
Description:
login
3 - بررسی سبد خرید و پرداخت
3 - Cartشماره تماس:
پشتیبانی: ۷۵۱۸۶۱۲۳
بلیت فروشی: ۷۵۱۸۶۱۱۷
بلیت وی آی پی: ۰۹۱۲۰۶۸۷۶۰۱