پیست اسکی دربندسر
اندروید

سامانه خرید اینترنتی بلیط اسکی

login
1- مشخصات فردی
نام: *
نام خانوادگی: *
موبایل: *
کد ملی: *
ticket
2- مشخصات بلیط
نوع بلیط: *
تاریخ: *
تعداد: *
توضیحات:
login
3 - بررسی سبد خرید و پرداخت